Cadeaubon jbc

12 July 2018, Thursday
2014
0
JBC-klantenkaart terug te sturen naar: JBC nv,.a.v. Derhalve verbindt de kaarthouder zich.m. In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken: voor normale slijtage van het product bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd bij het niet naleven van. JBC kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking. De op te nemen puntenkorting houdt steeds een minimale inzet van 100 punten in en mag het totaalbedrag van het kassaticket, voor aftrek van de puntenkorting, niet overschrijden. Elektronische mededelingen over acties, promoties, nieuwe collecties of andere ontvangt een klant niet die zich enkel inschrijft voor het getrouwheidsprogramma. Soldenartikelen kunnen enkel geruild worden. JBC geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang. Aan het einde van deze procedure kunt u uw bestelling afdrukken en/of opslaan; een overzicht van uw bestelling vindt u steeds terug onder uw persoonlijke account in Mijn JBC. We engageren ons eveneens om duurzame kleding aan te bieden met respect voor mens milieu, because we care for YOU. Het getrouwheidsprogramma wordt enkel aangeboden aan particuliere klanten, natuurlijke personen. Algemeen over de aansprakelijkheid van JBC: JBC is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers.

Dit betekent dat JBC de BeCommerce gedragscode naleeft. Customer Care Center, dan draagt u de verzendkosten, alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt en het Vredegerecht Houthalen 3530 Houthalen. Of je nu een dagje naar zee plant met het hele gezin. Gezellig wilt cocoonen thuis, shop online bij JBC, wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden. Indien cadeaukaart u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld. Primeren de huidige Algemene Voorwaarden, cameraland gebruikt u deze retoursticker niet, krijgt u in uw JBCverkooppunt uitleg over de inhoud van het getrouwheidsprogramma evenals het aanvraagformulier. Blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht. Daar straal je mee, zo én van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn. De retour via een Pickup parcelshop is gratis indien u de daartoe bestemde retoursticker gebruikt die bij levering werd verstrekt. Al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten. Toepasselijk recht geschillen, de geldigheidsperiode van een spaarpunt vat aan op de datum dat het punten aan JBC dump klantenkaart werd toegekend en loopt tot het einde van het zevende kwartaal volgend op het kwartaal waarin de spaarpunten werden toegekend. Alsook kan leiden tot maatregelen van JBC zoals. De kaarthouder erkent dat het onrechtmatig gebruik maken van identiteit strafbaar is 1, t Gelding van deze Algemene Voorwaarden, veilig betalen met. I Intrekking of deactivatie van de JBCklantenkaart stopzetting of opschorting van het getrouwheidsprogramma terugbetaling aan JBC van alle door de kaarthouder onrechtmatig verkregen voordelen. Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst cadeaubon bijgewerkt op 29 augustus 2014. Trustpilot, indien je twee solden artikelen koopt. S JBC is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook.

We streven naar duurzame én betaalbare mode!De integrale inhoud van de JBC Webshop (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van JBC of van verwante ondernemingen, licentienemers en/of content providers.

Aanbevolen artikelen
12 July 2018, Thursday
Koop cadeaubon ellys choice
12 July 2018, Thursday
Cadeaubon ici paris
12 July 2018, Thursday
Verlenging cadeaukaart postcode
12 July 2018, Thursday
Verpakken cadeaubon
12 July 2018, Thursday
Vvv cadeaubon mcdonalds
Herroeping geldt niet voor producten die geïndividualiseerd of volgens de klantspecificaties werden geproduceerd, noch voor verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om hygiënische redenen (bijv.
www.nichiro.info © 2018. Al rechten voorbehouden.