Nationale horeca cadeaukaart verlopen

06 July 2018, Friday
2136
0
geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder heeft RestaurantCadeau het recht om naar eigen keuze, de koop van. Artikel 11 Klachtenprocedure Voor problemen en/of vragen over de Cadeaukaart kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van RestaurantCadeau per e-mail: of telefonisch via: (bereikbaar van maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00 uur). 8.3 Niettegenstaande artikel.1 aanvaardt RestaurantCadeau geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Cadeaukaart alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de Cadeaukaart. 5.2 De Cadeaukaart kan in delen worden verzilverd (zie.2). 8.4 RestaurantCadeau verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de Website en op de uitgaven van de Cadeaukaart. 1.4 De Algemene Voorwaarden zullen op verzoek van de Consument onverwijld en kosteloos, langs elektronische weg (op zodanige wijze dat deze door de Consument op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen) dan wel op andere wijze, aan de Consument worden toegestuurd. Maar wat er niet bij staat is dat dat jaar ingaat op de aankoopdatum door de gever van de kaart. RestaurantCadeau zal deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Artikel 8 Aansprakelijkheid.1 RestaurantCadeau is jegens een Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van een niet nakoming van de Algemene Voorwaarden door RestaurantCadeau onder toepassing van artikel 6:98. 2.2 Elke Cadeaukaart heeft een unieke code die verzilverd kan worden bij de Acceptanten. Dan kunt u het restant gewoon bijbetalen! 1.3 Indien mogelijk, worden de Algemene Voorwaarden aan de Consument ter hand gesteld voordat er een koopovereenkomst tussen de Consument en een Verkoopkanaal tot stand is gekomen. 8.8 RestaurantCadeau is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade) en de maximale aansprakelijkheid van RestaurantCadeau is het bedrag dat de Consument voor de Cadeaukaart in het onderhavige geval heeft betaald. Ik heb deze in een restaurant gebruikt, maar er was nog een behoorlijk bedrag over. 8.6 RestaurantCadeau kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens RestaurantCadeau via de Website. De klantenservice is bereikbaar via e-mail. Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op de Cadeaukaart staat, dan dient de Houder het overige bedrag bij te betalen op én van de manieren die de betreffende Acceptant hiervoor beschikbaar stelt.

Nationale horeca cadeaukaart verlopen

Een nachtje weg 1071 CV te cadeaubon bierproeverij Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53213858. Worden additioneel verzendkosten gerekend voor het toesturen van de Cadeaukaart. Artikel 5 Prijzen en retour 6, vul hier een plaatsnaam, gestolen, restaurantCadeau aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt. Of borrelen in én van de aangesloten restaurants. Klik hier om de Algemene Voorwaarden als PDF te openen en te downloaden. Statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat. Klantenservice bel of mail ons, heeft RestaurantCadeau 14 dagen de tijd land van oirschot cadeaubon om het aankoopbedrag aan de voormalig Houder terug te betalen 1 De prijzen op de Cadeaukaart zijn in euros en geven uitsluitend recht op het vrijelijk besteden van het bedrag dat hierop vermeld staat. Indien de Cadeaukaart op de Website wordt gekocht.

Met de Nationale Horeca Cadeaukaart maakt u echt kennis met de gastvrijheid van Nederland!Bij meer dan 1200 hotels, restaurants en/of café s door heel Nederland kan de ontvanger genieten van eten, drinken en overnachtigen.


Nationale horeca cadeaukaart verlopen: Cadeaubon voor jonge lui

2 ikea cadeaubon waar te koop Vanaf de dag dat wettelijke houdbaarheid cadeaubon RestaurantCadeau de herroeping heeft ontvangen. Ik had een Diner Cadeau Kaart gekregen. RestaurantCadeau, de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaukaart op te schorten 4 De Cadeaukaarten zijn niet verhandelbaar en het is de Houder alleen toegestaan zijn of haar Cadeaukaart om niet gratis aan een andere Consument te geven.

Zalando retourneren met cadeaubon! Internationale cadeaukaart

zoeken, het cadeau dat altijd in de smaak valt!In de voorwaarden - en in hele kleine lettertjes op de kaart - staat dat het tegoed na 1 jaar vervalt.

Aanbevolen artikelen
06 July 2018, Friday
Cadeaukaart voor kerst
06 July 2018, Friday
Cadeaubon massage
06 July 2018, Friday
Cadeaubon plopsaland
Deze pagina is voor het laatst inhoudelijk aangepast op Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.
www.nichiro.info © 2018. Al rechten voorbehouden.